artist
wales
mike
jones
mikey
mike jones
mikey jones
artist in wrexham
art in wrexham
artist in wales
art in wales
painting
landscape
painting
mikeyjonesart.com

Wales in Colour Exhibition @ Undegun Art space, Wrexham

Wales in Colour Exhibition @ Undegun Art space, Wrexham This series of paintings looks at Wales documenting various cities, towns and landscapes to capture Wales in all it’s complexity, beauty, harsh realities and distinctive characteristics that form our Welsh identity. Wales is a country renowned for its diverse natural beauty and proud historic culture. Each piece expresses elements of the above that together builds a vivid contemporary narrative of Wales as I see it today Mae’r gyfres hon o beintiadau’n cymryd golwg ar Gymru, gan ddogfennu gwahanol ddinasoedd, trefi a thirweddau i dynnu sylw at Gymru yn ei holl cymhlethdod, harddwch, realiti garw a’r nodweddion unigryw sy’n llunio’n hunaniaeth Gymreig. Mae Cymru’n wlad sy’n enwog am ei phrydferthwch naturiol amrywiol a’i diwylliant hanesyddol balch. Mae pob darn yn mynegi elfennau o’r uchod sy’n adeiladu, gyda’i gilydd, naratif cyfoes byw o’r Gymru a welaf innau heddiw.

DSCN1030w.i.c 2IMG_1674DSCN1003 w.i.c. 5 w.i.c. 5 eiraDSCN1039 w.i.c 3